Tarieven 2021

Nieuwsbericht
1 december 2020

Via de open house procedure zijn de percelen “TBS Inkoop”, “Klinische Zorg”, “Ambulante Behandeling” en “Ambulante Begeleiding en Verblijfszorg” door de Divisie ForZo/JJI voor de jaren 2020 en 2021 ingekocht. De tarieven voor het tweede contractjaar 2021 zijn bekend en worden ingeregeld in de ICT systemen van de Divisie ForZo/JJI. Om zorgaanbieders voldoende gelegenheid te geven deze tarieven voor 2021 in te voeren in hun systemen, wordt de tarievenlijst via deze nieuwsflits gepubliceerd. Op de website staan de tarieven voor 2021 voor de betreffende percelen.
Zorgaanbieders kunnen uit de lijst de tarieven overnemen voor de percelen en parameters die met hen gecontracteerd zijn. Op een later tijdstip wordt via CTM per zorgaanbieder een specifieke prijslijst met uitsluitend de voor de zorgaanbieder gecontracteerde parameters gecommuniceerd.