Tarieven 2020 perceel ambulante behandeling

Nieuwsbericht
31 maart 2020

Naar aanleiding van de uitspraak van het kort geding heeft de Divisie ForZo/JJI met een vertegenwoordiging van het forensisch veld overleg gevoerd over de tariefstelling voor contractjaar 2020. Een van de uitkomsten van dit overleg is dat de in de aanbesteding forensische zorg 2020 opgenomen korting op de tarieven voor ambulante behandeling komt te vervallen. Zorgaanbieders moeten de tarieven voor contractjaar 2020 voor het perceel ambulante behandeling inregelen op het niveau van de door de NZa afgegeven maximumtarieven. In CTM hebben zorgaanbieders bericht ontvangen waarin deze tarieven volledigheidshalve ook vermeld staan. Deze tarieven gaan met terugwerkende kracht in per 01-01-2020.