Tarieven ‘aan middelen gebonden stoornis’ OFZ

Nieuwsbericht
23 september 2016

Het is gebleken uit een vraag voor de Nota van Inlichtingen dat voor de productgroep ‘Aan middel gebonden stoornis’ de korting niet op de juiste manier staat omschreven in de Offerteaanvraag  2017 (zie 7.1.1, 1e en 2e punt). Er is in deze tekst geen rekening gehouden met het stapsgewijs toepassen van de korting, zoals wel bij de overige tarieven is toegepast. Daarentegen zijn de kortingen bij elkaar opgeteld. Conform het voorgaand jaar wordt het NZa tarief voor de productgroep ‘Aan middel gebonden stoornis’ standaard gekort met 25%, daaroverheen volgt een tariefskorting en tot slot komt de efficiencykorting. Dit resulteert in het uiteindelijke tarief van ForZo/JJI. Helaas zijn de kortingen voor de productgroep ‘aan middelen gebonden stoornis’ ook niet juist toegepast in de offertesheets OFZ (in FORZA).

 

Hieronder staat de uitwerking van het stapsgewijs toepassen van het tarief bij de productgroep ‘Aan middel gebonden stoornis’ voor de OFZ zonder verblijf en de OFZ met verblijf.

 

Stapsgewijze tariefberekening OFZ zonder verblijf

Tarief NZa

25% standaard korting

6% tariefskorting*

1% efficiencykorting

Tarief ForZo/JJI

*Dit betreft de maximale korting. Deze tariefskorting kan worden terugverdiend naar 2% tariefskorting, zie de offerteaanvraag 2017.

 

Stapsgewijze tariefberekening OFZ met verblijf

Tarief NZa

25% standaard korting

10% tariefskorting

1% efficiencykorting

Tarief ForZo/JJI

 

Tarieven ‘aan middelen gebonden stoornis’ tbs

De tekst voor de tbs is juist opgenomen in de Offerteaanvraag  2017 (zie 11.1.1, 1e punt). Echter is voor de tbs de standaardkorting van 25% voor de productgroep ‘Aan middel gebonden stoornis’ niet toegepast in de offertesheet tbs (in FORZA). Conform het voorgaand jaar wordt het NZa tarief standaard gekort met 25% en daaroverheen komt de efficiencykorting. Dit resulteert in het uiteindelijke tarief van ForZo/JJI.

 

Hieronder staat de uitwerking van het stapsgewijs toepassen van het tarief bij de productgroep ‘Aan middel gebonden stoornis’ voor de tbs.

 

Stapsgewijze tariefberekening tbs

Tarief NZa

25% tariefskorting

1% efficiencykorting

Tarief ForZo/JJI

 

Alle tarieven voor de productgroep ‘aan middelen gebonden stoornis’ zijn reeds aangepast in FORZA.