Standen ANG en Facturatie (ZZP/EP)

Nieuwsbericht
25 april 2019

Per 15 februari heeft de ZZP/EP zorgaanbieder een stand van de nog te factureren zorg (ANG) opgegeven in de de ZZP/EP verantwoording aan de divisie ForZo/JJI. Samen met de eerder gefactureerde zorg (in 2018 en 2019 over 2018) zou daarbij aansluiting moeten zijn met de in 2018 door de zorgaanbieder verleende forensische zorg. Mocht uit (zelf)onderzoek blijken dat de per 15 februari opgegeven stand niet correct of volledig was, kan de zorgaanbieder alsnog de juiste stand in de eindverantwoording met accountantsverklaring opnemen. Op deze wijze heeft de accountant bij de controlewerkzaamheden een volledig beeld van de in 2018 door de zorgaanbieder verleende forensische zorg.