Simulatie Zorgprestatiemodel (alleen DBBC)

Nieuwsbericht
6 juli 2021

Met de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) verdwijnt de huidige DBBC-systematiek. Om goed voorbereid te zijn op de invoering van de nieuwe bekostiging en om goede afspraken te kunnen maken tussen DJI en de zorgaanbieders om ongewenste effecten te voorkomen, wordt de inzet van de transitieprestatie verkend. Hiervoor is het belangrijk zicht te krijgen op de macro-impact van het ZPM en op de impact op individuele zorgaanbieders. DJI en de Nederlandse GGZ vragen aanbieders van forensische zorg met behandeling daarom informatie hierover toe te sturen. Wij vragen zorgaanbieders uiterlijk 23 juli 2021 hun simulatie-uitkomsten te delen met DJI. Hiervoor wordt een format (vergelijkbaar met het gebruikt NZa-format) beschikbaar gesteld. Dit wordt momenteel ontwikkeld. Door hierbij aan te sluiten wilDJI administratieve lasten zo veel mogelijk voorkomen. Mocht het voor zorgaanbieders niet haalbaar zijn deze gegevens voor de 23e aan te leveren, kunnen zij contact opnemen via het volgende emailadres: bedrijfsvoeringforzo@dji.minjus.nl.  Wanneer het format beschikbaar is, sturen wij een extra nieuwsflits. Hierin staat ook een toelichting hoe de gegevens (veilig) kunnen worden aangeleverd.