Simulatie format FZ gereed – deadline verplaatst

Nieuwsbericht
14 juli 2021

Vorige week communiceerde de divisie ForZo/JJI via de nieuwsflits over de aanlevering van simulatiegegevens aan DJI. Aanvullende communicatie zou volgen op het moment dat het format gereed zou zijn; dat is inmiddels het geval. Het format is te vinden in de bijlage van deze nieuwsflits, onze website en de website van het Zorgprestatiemodel. Voor het aanleveren van het ingevulde format is een beveiligde bestandenbus gecreëerd:

  • Link: https://www.bestandenpostbus.nl/index.php/s/HKKqYL3QKvmH97V 
  • Wachtwoord: Wordt apart gecommuniceerd in een mail aan Business Controlers. Geen wachtwoord ontvangen? Neem dan even contact met de divisie ForZo/JJI op.
  • Het verzoek is het bestand op de volgende manier op te slaan alvorens het uploaden: Simulatie_FZ_[NAAM ZORGAANBIEDER]
  • Aanvullende instructie: Wanneer het downloaden en/of uploaden niet juist werkt en de standaard browser Internet Explorer is, dan is het advies daarvoor de browser Google Chrome of Firefox te gebruiken. De hyperlink moet hiervoor geplakt worden in de adresregel van Google Chrome of Firefox.

Mochten er problemen zijn bij het invullen en/of aanleveren van het bestand, dan kunnen zorgaanbieders contact opnemen met HAGEM-EFM-Data-analy@dji.minjus.nl. Aangezien het format later beschikbaar is gekomen dan van te voren was verwacht, is besloten de deadline voor het aanleveren van de simulatiegegevens uit te stellen naar 30 juli. Mocht het voor zorgaanbieders niet haalbaar zijn deze gegevens voor de 30e aan te leveren, kunnen zij contact opnemen via het volgende emailadres: bedrijfsvoeringforzo@dji.minjus.nl. De divisie ForZo/JJI is zich ervan bewust dat er voor de rijksinstellingen aparte tarieven zijn. Voor personen werkzaam in een rijksinstelling is het verzoek om de hetzelfde format in te vullen. Bij de analyse wordt rekening gehouden met aangepaste tarieven.