Retourcodes FZ812 niet via VeCoZo maar via FORZA (alleen DBBC)

Nieuwsbericht
21 april 2020

De aanlevering Q1 (verantwoording tot en met maart 2020) verloopt vanaf dit jaar via VeCoZo, middels de berichtenstandaard FZ811. Hierover is eerder gecommuniceerd in een nieuwsflits en is meer informatie hierover terug te vinden op de website www.forensischezorg.nl

Vanwege technische problemen is DJI niet in staat om aan het door zorgaanbieders VeCoZo ingediende FZ811 een retourbericht FZ812 te koppelen en dit via het berichtenverkeer van VECOZO te versturen. Om deze reden heeft DJI een alternatieve route opgezet om zorgaanbieders alsnog te voorzien van het retourbericht FZ812, namelijk via de webapplicatie FORZA. FORZA wordt dit kwartaal ook nog ingezet om zorgaanbieders te voorzien van de facturatiegegevens, de omzet in Q1 2020 en de signaalrapportage.

Het proces van aanlevering van Q1 verandert dus minimaal. Zorgaanbieders moeten hun verantwoording nog steeds door middel van een FZ811 bericht indienen bij VECOZO.
Het retourbericht FZ812 loopt via FORZA. Zodra het retourbericht door DJI is geupload ontvangen zorgaanbieders een emailbericht vanuit FORZA.  Het retourbericht FZ812 kan vervolgens worden gedownload vanuit FORZA. In het dossier (in het proces 2020 “Tussentijdse verantwoording t/m mrt”) in FORZA staat een retourbericht op de door zorgaanbieders ingezonden Q1 aanlevering klaar. Zorgaanbieders kunnen dit bericht downloaden ter controle van hun ingezonden verantwoording. Indien het retourbericht FZ812 foutcodes bevat moeten zorgaanbiedes deze foutregels aanpassen in een nieuwe verantwoording (in uw EPD) en deze nieuwe verantwoording wederom via VeCoZo indienen. Dit proces (van FORZA met retourbericht en opnieuw indienen van de verantwoording via VeCoZo) blijft zich herhalen totdat zorgaanbieders een foutloos retourbericht hebben ontvangen via FORZA.

Zorgaanbieders moeten voor 1 mei 2020 de Q1 aanlevering  (zonder foutcodes) via VeCoZo hebben ingediend.