Resultaten onderzoek naar detentieverloop Michael P. Minister kondigt maatregelen aan

Nieuwsbericht
28 maart 2019

Vorig jaar is Michael P veroordeeld, omdat hij in 2017 tijdens zijn re-integratieverlof opnieuw de fout in is gegaan. Hierbij is Anne Faber om het leven gekomen. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), de Inspectie van Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben onderzoek verricht naar de toedracht en het detentieverloop van Michael P.

Vandaag heeft de minister de onderzoeksrapporten en zijn reactie daarop naar de Tweede Kamer gestuurd. Via onderstaande links zijn deze documenten te downloaden.

De bevindingen uit de rapporten zijn helder: In het geval van Michael P is de overheid tekort geschoten in de bescherming die de samenleving mag verwachten. Dat is een ingrijpende conclusie. Ingrijpend voor de nabestaanden, ingrijpend voor de samenleving.

Gedetineerden met een ernstige stoornis hebben recht op zorg, en moeten voorbereid worden op terugkeer in de samenleving. Anders is het risico dat ze in herhaling vallen groter. Hieraan wordt in de forensische zorg iedere dag met veel toewijding gewerkt. Veiligheid moet echter de focus zijn, zowel op de korte als op de lange termijn. DJI onderschrijft dan ook de door de minister aangekondigde maatregelen. Die zullen helpen de processen te verbeteren en de samenwerking met de ketenpartners te versterken.

De rapporten kunt u vinden op de website van DJI.