REMINDER: indienen Q1 aanlevering (DBBC)

Nieuwsbericht
25 april 2019

De divisie ForZo/JJI ontvangt graag vóór 1 mei 2019 van de DBBC zorgaanbieders de eerste tussentijdse verantwoording (Q1) over 2019. Dit kan ingediend worden via Forza.