Reminder aanlevering prestatie-indicatoren verslagjaar 2020

Nieuwsbericht
28 mei 2020

Zoals aangegeven in de Handleiding Bekostiging en Verantwoording, moeten zorgaanbieders aan geven of er op 1 juni 2020 bij één of meer financieel genormeerde indicatoren onder de gestelde norm wordt gescoord. Als dit het geval is dient de zorgaanbieder dit uiterlijk 1 juli 2020 te melden en een kort verbeterplan aan te leveren, met daarin beschreven hoe de norm voor het eind van het jaar wel gehaald wordt. Dit verbeterplan kunnen zorgaanbieders aanleveren bij inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl. Als de normen gehaald worden op 1 juni 2020 hoeft de zorgaanbieder dit niet kenbaar te maken.