Regeling meerkosten en continuïteitsbijdrage 2021

Nieuwsbericht
27 oktober 2021

In het kader van de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157) is de divisie Forensische Zorg/Justitïele Jeugdinrichtingen in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Valente en VGN tot een uitwerking gekomen van de meerkosten en continuïteitsbijdrage voor het jaar 2021. 
In 2020 is er in een korte tijd een regeling voor 2020 tot stand gekomen. Met de ervaring vanuit de regeling voor het jaar 2020 willen bovengenoemde partijen een aanvulling/aanscherping doen op de regeling voor het jaar 2021 en Fizi handleiding. Het doel is om het proces voor de zorgaanbieders en de uitvoering hiervan simpeler en sneller te maken. De regeling is bedoeld om eventuele omzetderving door corona en gemaakte extra kosten met betrekking tot corona te vergoeden.
In onderstaande tijdlijn zijn de belangrijkste data uit deze uitwerking opgenomen. 

5 november 2021

Voorlopige totaalbedrag meerkosten doorgeven

Aanmelden voor continuïteitsbijdrage

 

15 februari 2022

Deadline aanlevering meerkosten via format

 
  •  
  •  
  •  
  •  
 

31 december 2021

Deadline aanmelden continuïteitsbijdrage

 

1 mei 2022

Deadline doorgeven wijzigingen meerkosten

Start berekening continuïteitsbijdrage

 


De regeling voor 2021 is te vinden in de bijlage van deze nieuwsflits. Dit document wordt ook verspreid door GGZ Nederland, VGN en Valente.  
Mocht u vragen hebben over deze regeling, dan kunt u contact opnemen met ForZo/JJI via BedrijfsvoeringForZo@dji.minjus.nl.