Regelgeving over continuïteitsbijdrage en meerkosten

Nieuwsbericht
11 mei 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 1 mei 2020 de regelgeving over de continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het coronavirus gepubliceerd. De beleidsregel, nadere regel en prestatiebeschrijvingbeschikking zijn door de NZa gepubliceerd op hun website.

Op de website van de NZa zijn ook onderstaande stukken geplaatst:

  • de circulaire met een toelichting op de regelgeving;
  • de consultatietabel met consultatiereacties van de betrokken branche- of beroepsorganisaties die toestemming hebben gegeven deze reacties hierbij openbaar te maken. In deze consultatietabel staat ook een respons van de NZa op deze consultatiereacties beschreven.

Op korte termijn vindt overleg plaats tussen de divisie ForZo/JJI en GGZ Nederland over de uitwerking van bovenstaande regels met betrekking tot de Forensische Zorg.