Rectificatie tarieven 2022

Nieuwsbericht
14 december 2021

Zorgaanbieders die een overeenkomst met de divisie ForZo/JJI hebben in het perceel Klinische Zorg en/of het perceel Ambulante Behandeling hebben enkele weken geleden via CTM het addendum of de addenda ontvangen op deze overeenkomst inclusief de relevante bijlagen. In de bijgevoegde Tarievenlijst 2022 is bij enkele toeslagen en overige prestaties abusievelijk een onjuiste declaratie-eenheid vermeld.

In onderstaande tabel staat vermeld welke toeslagen en prestaties dit zijn, vervolgens welke eenheid we in de tarievenlijst hebben opgenomen en welke eenheid het zou moeten zijn.

ReferentieBeschrijvingVermelde eenheidEenheid (moet zijn):
TC0011Toeslag reistijd tot 45 min – fz1 dagPer consult
TC0012Toeslag reistijd vanaf 45 min – fz1 dagPer consult
TC0013Toeslag ambulante methadonverstrekking (AMV)Per verrichtingPer kalendermaand
OV0010Ambulante dagbesteding1 dagPer uur

Bovenvermelde eenheden zijn hiermee in overeenstemming met de vastgestelde beleidsregel. Voor een nadere toelichting op deze en alle overige prestaties verwijst de divisie ForZo/JJI zorgaanbieders naar de meest actuele beleidsregel op https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_658427_22/.

De betreffende zorgaanbieders zijn inmiddels ook via een brief hierover geïnformeerd.