Rectificatie Prestatie indicatoren FP 2016

Nieuwsbericht
25 oktober 2016

Hierbij rectificeert de divisie ForZo/JJI een artikel over het onderwerp ‘Publicatie accountantsprotocol genormeerde prestatie-indicatoren forensische psychiatrie 2016’ uit de nieuwsflits van 30 september 2016.


Per abuis is een verkeerd jaartal opgenomen over het aan te leveren rapport van feitelijke bevindingen over de genormeerde prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Het aan te leveren rapport van feitelijke bevindingen betreft het rapport over het verantwoordingsjaar 2016, in plaats van verantwoordingsjaar 2017 zoals in de nieuwsflits was opgenomen.

 

Het rapport over het verantwoordingsjaar 2016 moet vóór 1 juni 2017 in het bezit zijn van de divisie ForZo/JJI