Rectificatie eindverantwoording 2021

Nieuwsbericht
20 januari 2022

Ter aanvulling op de Nieuwsflits van 13 januari 2022 inzake de eindverantwoording 2021, is het van belang om te vermelden dat de voorwaarden voor ontheffing van de controleverklaring bij de eindverantwoording is verruimd. In de nieuwsflits van 21 december 2021 zijn de accountantsprotocollen opgenomen waarin de voorwaarden zijn toegelicht. In de tekst van de nieuwsflits is per abuis vermeld dat de betreffende verruiming toeziet op de ontheffing van de eindverantwoording (lees: omzetverantwoording). Dit is niet het geval. De zorgaanbieder heeft geen ontheffing voor het indienen van de eindverantwoording. De verruiming ziet toe op de ontheffing van de controleverklaring bij de eindverantwoording zoals ook staat beschreven in de accountantsprotocollen.