Rectificatie definitieve sluiting dataportaal prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

Nieuwsbericht
28 mei 2020

In voorgaande berichten over de definitieve sluiting van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie is aangegeven dat het dataportaal definitief sluit op 1 juni 2020. Aangezien 1 juni 2020 een feestdag (2de pinksterdag) is, vindt de definitieve sluiting plaats op de eerst volgende werkdag. Daarmee is de definitieve sluiting van het dataportaal Forensische Psychiatrie, voor de aanlevering over verslagjaar 2019, 2 juni 2020 om 12:00 uur.