Quantified Self in de forensische zorg

Nieuwsbericht
17 februari 2017

DJI onderzoekt hoe innovatieve middelen de behandeling verbeteren en de kans op een geslaagde terugkeer vergroten. Quantified Self (QS) is een voorbeeld hiervan. QS is de trend waarbij de mens in toenemende mate technologie integreert in zijn leven, met het doel (fysiologische) informatie te verzamelen over zichzelf, deze te interpreteren en hiervan te leren. Slimme meetapparatuur maakt het mogelijk van alles over een persoon digitaal vast te leggen.
 
Proeftuin Oostvaarderskliniek
In een proeftuin in de Oostvaarderskliniek werd met polsbanden dit middel ingezet met een focus op stress en agressie bij tbs-patiënten. Op basis van meetresultaten van lichaamsfuncties (bijv. hartslag, lichaamstemperatuur, bloeddruk, transpiratie/"skin conductance"/huidgeleiding) werd het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de gemoedstoestand van de drager. Verandering van de gemoedstoestand onder verschillende omstandigheden kon worden waargenomen. Het biedt inzicht, opent de dialoog en kan extra ondersteuning bij een behandeling bieden. Op deze manier vormt de band een waardevol middel voor de patiënten om samen met het personeel in gesprek te gaan over fysiologische signalen, driften, emoties en gedachten.
De komende periode start DJI met een proef in het PPC in Zaanstad met hetzelfde doel.
 
Vervolg
Voor toekomstig onderzoek is meer data nodig van tbs-patiënten en andere doelgroepen. Het WODC onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van QS in justitiële context. De komende periode organiseert DJI sessies met experts in biofeedback en Quantified Self. Doel hiervan is kennis uit te wisselen over verschillende devices en de interpretatie van gegevens. Voor vragen, deelname aan deze expertsessies of meer informatie over Quantified Self kunt u contact opnemen met de projectleider van DJI: Stefania Rosanio, s.rosanio@dji.minjus.nl.