Q3-2020 DBBC verantwoording

Nieuwsbericht
6 oktober 2020

De verantwoordingscyclus voor het 3e kwartaal startte op 1 oktober 2020. Ook dit kwartaal wordt gewerkt met een concept en een definitieve aanlevering. De deadlines zijn respectievelijk 15 oktober en 31 oktober.
Bij de verantwoording over het tweede kwartaal bleek dat de reden van het afkeuren in de aanlevering voornamelijk te maken had met de status van de plaatsingsbesluiten. Daarom ook deze keer de oproep om voor de aanlevering vast te controleren of voor de (nieuwe) plaatsingsbesluiten alles goed geregistreerd is in zowel het EPD als in IFZO. Uitleg over het verantwoorden door het berichtenverkeer en de retourcodes is terug te vinden in de “handleiding verantwoording forensischezorg via berichtenverkeer” op forensischezorg.nl onder veelgevraagde documenten.

FiZZa
Nieuw voor het 3e kwartaal is het portaal waarin de divisie ForZo/JJI met zorgaanbieders communiceert. Dit zal vanaf heden FiZZa zijn. In het portaal wordt begin oktober een procedure aangemaakt waarin een overzicht met de goedgekeurde facturatie geplaatst zal worden. Ook omzetoverzichten en signaalrapportages worden via dit nieuwe portaal met zorgaanbieders gedeeld. Zorgaanbieders ontvangen een handleiding via hun account.

Wijziging controles signaalrapportage
Voor Q3 worden enkele controles uit de signaalrapportages aangescherpt.
Het gaat om de signaalcodes die in onderstaand overzicht op zijn genomen.

 

CodeSignaal OUDSignaal NIEUW
SC1OHW wijkt meer dan 10% lager af van OHW bedrag vorige verantwoording.OHW bedrag moet hoger zijn dan het OHW vorige kwartaal.
SC2Som van ANG en facturatie is meer dan 10% lager dan de OHW vorige verantwoording.Som van het ANG bedrag en facturatie moet gelijk of hoger zijn dan het OHW vorige kwartaal.
SD1Som van ANG en facturatie bedrag wijkt meer dan 10% af van ANG vorige verantwoording.Som van factuur en ANG- moet gelijk zijn aan het ANG vorige kwartaal.