Q2-2020 DBBC verantwoording

Nieuwsbericht
30 juni 2020

In de nieuwsflits van 24-6 jl. kondigde de divisie ForZo/JJI aan dat het verantwoordingsproces DBBC voor het tweede kwartaal (Q2) binnenkort van start gaat. In deze nieuwsflits vraagt de divisie aandacht voor de komende aanlevering:

  • Controleer in aanloop naar de aanlevermomenten of voor de (nieuwe) plaatsingsbesluiten alles goed geregistreerd is in zowel het EPD als in IFZO. (dit was vaak de reden van afkeuring bij de aanlevering van Q1)
  • Als sprake is van een intake kan alleen de tijd hiervan onderdeel zijn van het FZ811 bericht indien de cliënt uiteindelijk niet is geplaatst maar hiervoor wel een plaatsingsbesluit (met betrekking tot de intake) is verkregen via het FPL. Als duidelijk is dat een cliënt kan worden geplaatst kan de tijd voor intake onderdeel worden van het FZ811 bericht op het moment dat de cliënt daadwerkelijk is geplaatst.
  • Start tijdig met het aanleveren, dan is er nog tijd om een eventueel retourbericht FZ812 met afwijzingen te herstellen en een nieuw FZ811 bericht in te sturen.
  • Vanaf Q2 wordt gewerkt met een concept en een definitieve aanlevering. De deadlines zijn respectievelijk 15 juli en 31 juli. De zorgaanbieder moet altijd beide aanleveringen doen, ook indien de terugkoppeling hiertoe geen aanleiding geeft. De terugkoppeling (signaalrapportage) op de conceptaanlevering geeft inzicht in mogelijk ontbrekende omzetgegevens.

Graag aandacht voor de uitnodigingsmail die deze week via Forza wordt verzonden: hierin staat meer informatie om tot een correcte aanlevering te komen.