Q1 aanlevering (alleen DBBC)

Nieuwsbericht
11 mei 2020

Afgelopen donderdag (7 mei 2020) om 12:00 uur sloot bij de divisie ForZo/JJI het systeem voor ontvangst van de verantwoordingen Q1 2020. Dit houdt in dat zorgaanbieders op zich nog wel via VeCoZo de FZ811 berichten met betrekking tot de Q1 verantwoording kunnen indienen, maar de divisie ForZo/JJI deze berichten niet meer verwerkt. Het is overigens niet langer gewenst om dit vanaf heden te blijven proberen om in te dienen.

De aanleveringen via het berichtenverkeer is niet geheel verlopen zoals verwacht. Een aantal zorgaanbieders is het niet gelukt om tijdig aan te leveren, ondanks alle opties die zijn voorgedragen.
Daarnaast is er een groot aantal zorgaanbieders dat wel een bericht heeft ingezonden maar waarbij helaas nog het laatste retourbericht fouten bevatte ondanks alle inspanningen van beide kanten. Een klein aantal zorgaanbieders is het wel gelukt om via het berichtenverkeer foutloos een bericht in te dienen.

Voor de zorgaanbieders die een foutloos bericht indienden dan wel de zorgaanbieders waarbij het retourbericht een zeer beperkt aantal fouten bevatte: zij krijgen begin volgende week een signaalrapportage. Zorgaanbieders die geen signaalrapportage ontvangen, hebben niet -, niet tijdig -, of een bericht met te veel fouten ingediend.

Voor de Q2 2020 aanleveringen vervallen de opties om buiten het FZ811 bericht aan te leveren. Met andere woorden, iedere DBBC zorgaanbieder moet in staat zijn om het bericht via VeCoZo bij DJI in te dienen. De divisie ForZo/JJI zorgt er op haar beurt voor dat de retourberichten (FZ812) ook geautomatiseerd via VeCoZo worden verstuurd, zodat sneller duidelijk is of het ingediende bericht fouten bevat.

FORZA wordt voor de terugkoppeling van retourberichten vanaf de Q2 2020 aanleveringen niet langer meer gebruikt.