Publicatie regelgeving 2019 (NZa)

Nieuwsbericht
6 juli 2018

Op dinsdag 19 juni is de regelgeving 2019 voor de forensische zorg vastgesteld. De circulaire waarmee dit is gecommuniceerd staat op:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_242280_22/1/

De informatieproducten (gebruikersdocumenten, toelichting validatieregels en toelichting codelijsten) en de tabellen (beslisboom, kenmerkende factoren, codelijsten en validatieregels) van de forensische zorg zijn te vinden op: http://werkenmetdbcs.nza.nl.

Publicatie van de tariefbeschikkingen vindt plaats in juli 2018.