Publicatie marktconsultatie rapport

Nieuwsbericht
26 juni 2017

ForZo/JJI wil gecontracteerde zorgaanbieders, indicatiestellers, plaatsers, verwijzers, het Openbaar Ministerie, de politie en gemeenten graag bedanken voor hun bijdrage aan de marktconsultatie 2017. De online vragenlijst is door 185 respondenten ingevuld en ook de vier verdiepingsbijeenkomsten zijn goed bezocht. Alle uitkomsten van de vragenlijst en bijeenkomsten zijn gebundeld en gepubliceerd als rapport op de website.

De belangrijkste conclusies voor de zorginkoop 2018 zijn als volgt:

  • Forensische expertise moet door nieuwe aanbieders worden aangetoond
  • Prijsdifferentiatie moet zowel zorgaanbieders die al kwaliteit leveren als zorgaanbieders die dit gaan verbeteren belonen
  • Hoofdaannemer borgt de kwaliteit van onderaannemers
  • Bevoorschotting liever eerder dan een hoger bedrag
  • Voorkeur voor korting op de tarieven van de ZZP-C reeks boven een maximum gemiddelde dagprijs

ForZo/JJI gaat onderzoeken in hoeverre deze conclusies kunnen worden geïmplementeerd bij de komende aanbesteding.