Publicatie marktconsultatie Openbaar Ministerie

Nieuwsbericht
9 december 2016

Dit jaar is ook een marktconsultatie uitgezet onder medewerkers van het Openbaar Ministerie. De vragen zijn gericht op de wensen en ervaringen van het Openbaar Ministerie vooraan in de forensische zorgketen. Naast een online vragenlijst is ook een bijeenkomst georganiseerd met een aantal deelnemers. Uit beide onderdelen komt onder andere naar voren dat:

  • De bekendheid met ForZo/JJI en informatie over de inrichting van forensische zorg onder OM medewerkers beperkt is, maar verschilt per arrondissementsparket.
  • Organiseren van zorg voor de SGLVG populatie na de strafrechtelijke titel soms moeilijk is.
  • Plaatsingen voor personen die geen forensisch kader hebben, maar wel dat type zorg nodig hebben, een knelpunt vormen.
  • Meer informatie gewenst is over bijvoorbeeld het aanbod aan forensische zorg en de mogelijkheden voor plaatsing.

Het rapport met alle uitkomsten is beschikbaar op de website en een samenvatting kunt u hier vinden.