Terugblik informatiebijeenkomst Zorginkoop 2017

Nieuwsbericht
9 september 2016

Terugblik informatiebijeenkomst Zorginkoop 2017

 

Op donderdag 8 september 2016 vond de informatiebijeenkomst “Zorginkoop 2017" in Utrecht plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de Divisie ForZo/JJI het inkoopproces 2017. Er waren 110 personen aanwezig van 66 zorgaanbieders. Nieuw dit jaar is de prijsdifferentiatie op ambulante DBBC’s en de meerjarige prestatiecontracten. De presentatie staat op de Website van forensische zorg. Aan het eind van de bijeenkomst was er de mogelijkheid voor zorgaanbieders om vragen te stellen. De vragen die gesteld werden, hadden vooral betrekking op het inkoopproces, over hoe men een offerte kan indienen maar ook over de tarieven. Personen die niet aanwezig waren en alsnog vragen hebben, kunnen tot en met vrijdag 16 september deze vragen per mail indienen bij: inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl.

 

Alle vragen die tijdens de bijeenkomst en per mail zijn gesteld worden beantwoord in de Nota van Inlichtingen op 26 september 2016. Deze nota staat na deze datum op de website en wordt in een nieuwsflits onder de aandacht gebracht.

 

“Ik kijk terug op een geslaagde bijeenkomst met alle professionals uit het veld. Het was een mooie opkomst en een goede informatie uitwisseling” aldus Jelle Idenburg, Hoofd Zorginkoop en Kwaliteit.