Publicatie Controleprotocol 2015

Nieuwsbericht
24 maart 2016

De onderstaande (concept) controleprotocollen 2015 zijn donderdag 24 maart 2016 op de website gepubliceerd:

  • Controleprotocol Omzetverantwoording DBBC’s 2015;
  • Controleprotocol Productieverantwoording Inkoop Forensische Zorg 2015 (OFZ/FZG/PPC);
  • Controleprotocol TBS 2015 (gesubsidiëerde TBS en Inkoopplaatsen TBS);
  • Vragenlijst AO/IB 2015 omzet DBBC’s;
  • Regeling AO/IB 2015.

Inzake bovenstaande concept controleprotocol Omzetverantwoording DBBC’s 2015 heeft de divisie ForZo/JJI een reactie van de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) ontvangen. De op-/aanmerkingen dan wel door te voeren wijzigingen vanuit de werkgroep COPRO worden zo snel mogelijk doorgevoerd. De verwachting is dat eventuele wijzigingen echter beperkt van aard zullen zijn en derhalve ook geen grote gevolgen zullen hebben voor de (reeds gestarte) uitvoering van de accountantscontrole 2015.