Publicatie berichtenstandaard ten behoeve van DBBC verantwoording 2020

Nieuwsbericht
31 juli 2019

Per 1 januari 2020 is het niet langer mogelijk de financiële verantwoording  via het portaal FORZA in te dienen. Alleen voor de afwikkeling van de eindverantwoordingen 2019 blijft deze mogelijkheid bestaan.

De door de zorgaanbieder gerealiseerde DBBC-productie verloopt met ingang van de eerste verantwoording  van 2020 via het Berichtenverkeer van VeCoZo. Deze manier van informatie uitwisseling wordt al ingezet voor het declareren van geleverde forensische zorg door de zorgaanbieder. ForZo/JJI ontwikkelde in samenwerking met Vektis een berichtenstandaard voor het verantwoorden van het onderhanden werk (OHW) en afgerond niet gefactureerde (ANG) DBBC productiegegevens tussen zorgaanbieders en ForZo/JJI.

Op de website van Vektis zijn onlangs de nieuwe standaarden FZ811 (verantwoording forensische zorg) en FZ812 (retourinformatie verantwoording forensische zorg) gepubliceerd. Deze standaarden kunt vinden via deze link.

Voor deze nieuwe methodiek van verantwoorden is het noodzakelijk dat alle zorgaanbieders, al dan niet in samenwerking met de softwareleveranciers van het EPD, het proces van verantwoorden van DBBC-productie gaan inrichten volgens de berichtenstandaard FZ811 en FZ812. Deze aanpassing moet uiterlijk op 31 maart 2020 zijn verwerkt, omdat dan de eerste aanlevering (Q1) in 2020 plaatsvindt door middel van dit berichtenverkeer.