Publicatie Accountantsprotocollen Forensische Zorg 2017 en vragenlijsten AO/IC 2017

Nieuwsbericht
4 december 2017

De onderstaande Accountantsprotocollen Forensische Zorg 2017 en de vragenlijsten 2017 zijn gepubliceerd op de website www.forensischezorg.nl:

a. Accountantsprotocol Omzetverantwoording DBBC’s en NHC DBBC’s 2017;

b. Accountantsprotocol Omzetverantwoording ZZP’s, Extramurale parameters en Volledig Pakket Thuis 2017;

c. Accountantsprotocol TBS 2017 (t.b.v. de controle op de gesegmenteerde jaarrekening FPC’s);

d. Accountantsprotocol prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2017;

e. Vragenlijst AO/IC Omzetverantwoording DBBC’s 2017;

f. Vragenlijst AO/IC Omzetverantwoording ZZP’s, extramurale parameters en VPT 2017.

 

De geactualiseerde accountantsprotocollen 2017 zijn opgesteld volgens de Schrijfwijzer accountantsprotocollen van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
 

De accountantsprotocollen 2017 zijn voor een toets op de uitvoerbaarheid afgestemd met vertegenwoordigers uit het accountantsveld (Coziek en COPRO) en vervolgens goedgekeurd.