Publicatie accountantsprotocollen en vragenlijsten AO/IC 2019

Nieuwsbericht
21 november 2019

De accountantsprotocollen en vragenlijsten AO/IC voor de controles t.b.v. de jaarverantwoording 2019 zijn gepubliceerd op de website van de divisie ForZo/JJI.


Het gaat om de volgende documenten:
- Accountantsprotocol omzetverantwoording DBBC’s 2019
- Accountantsprotocol omzetverantwoording ZZP’s, Extramurale parameters en VPT 2019
- Accountantsprotocol PI Forensische Psychiatrie 2019
- Vragenlijst AO/IC omzetverantwoording DBBC’s 2019
- Vragenlijst AO/IC omzetverantwoording ZZP’s, Extramurale parameters en VPT 2019

In sommige gevallen kan een ontheffing gelden voor het aanleveren van een controleverklaring.
In de accountantsprotocollen t.b.v. de omzetverantwoording 2019 staan de voorwaarden opgenomen die hier voor gelden, alsmede welke documenten onder de ontheffing vallen.