Publicatie aanbesteding Volledig Pakket Thuis 2021

Nieuwsbericht
18 december 2020

Op woensdag 16 december 2020 zijn de aanbestedingsdocumenten en bijlagen gepubliceerd voor de aanbesteding Volledig Pakket Thuis 2021. Deze aanbesteding wordt via het digitale aanbestedingsplatform CTM uitgevoerd. De divisie ForZo/JJI bereidt in het kader van de innovatiebeleidsregel voor nieuwe zorgprestaties twaalf zorgexperimenten in zes verzorgingsgebieden voor. De raamovereenkomsten hebben een looptijd van één jaar en vier maanden: van 1 april 2021 tot en met 31 juli 2022.
Onderstaand de planning voor deze SAS-procedure (sociale en andere specifieke diensten).

 

OmschrijvingDatum
Publicatie aanbestedingsdocument + bijlagenWoensdag 16 december 2020
Uiterlijk indiening schriftelijke vragen n.a.v. het beschrijvend document+ bijlagenDonderdag 7 januari 2021
Schriftelijke beantwoording van vragen (publicatie Nota van Inlichtingen)Maandag 18 januari 2021
Indienen van inschrijving (via CTM)Donderdag 4 februari 2021
Voorlopig gunningsbesluitDonderdag 11 maart 2021
Definitief gunningsbesluit en toezending RaamovereenkomstDonderdag 1 april 2021