Project Digitaliseren Plaatsing zoekt werkgroepleden

Nieuwsbericht
19 augustus 2020

Minder administratieve lasten en betere kwaliteit van gegevens: dat is het doel van het digitaliseren van de plaatsingsbrief forensische zorg en de daarop volgende administratieve uitwisseling van gegevens.

In de huidige situatie van plaatsing van een justitiabele bij een zorginstelling voor forensische zorg gaat communicatie met DJI over die plaatsing veelal handmatig en ongestructureerd.
Om dit proces te verbeteren wil DJI gaan werken met een systematiek van geautomatiseerde berichtuitwisseling, te weten een aanmeldings- en een plaatsingsbericht (FZ821) en een daaropvolgende start zorg melding (FZ823) en einde zorgmelding of andere mutaties (FZ825).

Om te kunnen werken met het digitaal plaatsingsbesluit conform deze standaard, is het nodig dat de systemen van ketenpartijen worden aangepast, te weten IFZO bij de DJI, de Berichtenservice bij Vecozo en de EPD’s van zorgaanbieders. Om dit in samenhang tussen ketenpartijen voor elkaar te krijgen, is er nu een werkgroep in het leven geroepen voor de begeleiding van de realisatie en de ketentesten. In deze werkgroep kunnen alle partijen met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheden de realisatie goed aansturen.