Procedure ondertekening raamovereenkomsten

Nieuwsbericht
22 december 2017

De divisie ForZo/JJI wil de inschrijvers bedanken voor hun inzet om de afgelopen dagen een getekende “Verklaring afzien van bezwaar” af te geven. Helaas is het niet gelukt om van alle inschrijvers voor een perceel een verklaring te ontvangen waarin zij af zien van hun mogelijkheid om tegen de beslissing van de divisie ForZo/JJI op te komen in het kader van het resultaat van de toetsing. Dit betekent dat niet tot versnelde ondertekening van de raamovereenkomsten kan worden overgegaan. De volledige stand still termijn van 20 dagen wordt in acht genomen. De raamovereenkomsten zullen op 8 januari 2018 klaar staan, waarna vanaf deze datum kan worden overgegaan tot ondertekening.

 

De ondertekening van de raamovereenkomsten per 8 januari 2018 heeft verder geen consequenties voor de levering van forensische zorg, aangezien alle raamovereenkomsten een ingangsdatum van 1 januari 2018 hebben.

 

Hierbij maakt ForZo/JJI ook van de gelegenheid gebruik om alle inschrijvers fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 te wensen!