Planning Verdiepingsdiagnostiek en VPT

Nieuwsbericht
9 september 2019

De planning voor de SAS-procedures is aangepast. De gewijzigde planning vindt u hieronder terug.

OmschrijvingDatum
Publicatie aanbestedingsdocument + bijlagen 2020Dinsdag 1 oktober 2019
Uiterlijk indiening schriftelijke vragen n.a.v. het beschrijvend document 2020-2021Dinsdag 15 oktober 2019 om uiterlijk 12.00 uur
Schriftelijke beantwoording van vragen (publicatie Nota van Inlichtingen op www.forensischezorg.nl)Dinsdag 22 oktober 2019
Uiterlijk indiening schriftelijke vragen n.a.v. de NvI 2020Dinsdag 29 oktober 2019
Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. de NvI 2020Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. de NvI 2020
Vrijdag 1 november 2019
Indienen van inschrijving (via CTM)Uiterlijk 11 november 2019 om 23.59 uur
Voorlopig gunningsbesluit25 november 2019
Definitief gunningsbesluit en toezending overeenkomst13 december 2019