Plaatsingsbesluitnummer (PBN) in de tussentijdse verantwoording Q2

Nieuwsbericht
24 juni 2019

Zoals in voorgaande verantwoordingen (eind 2018 en de tussentijdse verantwoording Q1), moeten zorgaanbieders ook in de tussentijdse verantwoording over het 2e kwartaal het plaatsingsbesluitnummer (PBN) vermelden. De toevoeging van dit nummer stelt de divisie ForZo/JJI in staat de aangeleverde data door de zorgaanbieders te verifiëren op correctheid en volledigheid. De divisie ForZo/JJI voegt het PBN toe aan het facturatie-overzicht. Het PBN moet worden ingevuld op het OHW én ANG invulsheet en daarvoor gelden de volgende regels:

  • Het veld PBN mag niet leeg zijn. Als zorgaanbieders een verantwoording willen uploaden met een leeg PBN, dan zal het bestand niet geüpload worden in Forza en komt er in het controlebestand een foutmelding.
  • In het geval het een VRIS gerelateerde cliënt betreft dan de code 111111111 ingevuld worden.
  • Als het een PIJ gerelateerde cliënt betreft dan vult de zorgaanbieder de code 222222222 in.
  • Voor overige cliënten (RM’er, langgestraften etc.) die niet onder een regulier contract/categorie vallen vullen zorgaanbieders de code 333333333 in.

Als het een cliënt betreft waarvan het PBN nog niet bekend is, dan kunnen zorgaanbieders de code 999999999 gebruiken. Let wel, deze code mag uitsluitend worden gebruikt als het PBN niet bekend is. Bij de laatste aanleveringen is geconstateerd dat deze code soms ten onrechte wordt gebruikt terwijl het PBN wel beschikbaar is. Dit staat de beoogde verbetering van de kwaliteit van verantwoorden in de weg.