Pilot Horizontaal Toezicht forensische zorg van start

Nieuwsbericht
10 september 2020

Op woensdag 9 september heeft de divisie ForZo/JJI gezamenlijk met de pilotzorgaanbieders de formele start gemaakt met de pilot Horizontaal Toezicht in de forensische zorg. De divisie ForZo/JJI startte deze pilot met de Oostvaarderskliniek, Van Mesdag, Pompestichting en stichting Transfore.


De aanleiding voor het opstarten van het traject Horizontaal Toezicht (HT) komt voort uit de behoefte om beter “In control” te zijn op het financiële kader van de forensische zorg en om aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen.
Met dit gezamenlijke pilottraject, willen we vooral leren hoe we Horizontaal Toezicht binnen de FZ goed kunnen inrichten. We willen daarbij informatie op een constructieve manier met elkaar delen en elkaar op basis van gefundeerd vertrouwen aanspreken en de dialoog met elkaar voeren, waardoor we met elkaar stappen kunnen zetten in een betere beheersing. De werkgroep HT is met een brede vertegenwoordiging vanuit het forensische veld bezig met het uitwerken van de kaders voor Horizontaal Toezicht FZ. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de huidige landelijke kaders en alleen waar nodig dit FZ specifiek te maken. Vanuit de Horizontaal Toezicht aanpak wordt dit ingevuld door zoveel mogelijk toe te werken naar een procesgerichte manier van controle en verantwoording. Hierdoor is er in de keten meer en eerder zekerheid over de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de facturatie, informatie en verantwoording van de forensische zorg. Door het richten op een “first time right” registratie en facturatie en het continue verbeterproces binnen Horizontaal Toezicht is het doel om de administratieve lastendruk binnen de forensische zorg te verminderen. Onder andere door het beperken van herstelwerkzaamheden achteraf. De komende tijd zullen we in de nieuwsflitsen informatie delen over de voortgang en de ontwikkelingen op het gebied van Horizontaal Toezicht binnen de forensische zorg.