Oproep: meedenken crisiscommunicatierichtlijn Forensische Zorg

Nieuwsbericht
22 juli 2020

Het Programma Forensische Zorg is op zoek naar enthousiaste meedenkers! Op dit moment werken verschillende communicatieprofessionals aan de ontwikkeling van een crisiscommunicatierichtlijn. Doel van deze richtlijn is beschrijven hoe we in de forensische keten samen willen werken op het gebied van communicatie.  Denk bijvoorbeeld aan een set afspraken binnen de communicatiekolom, bedoeld voor communicatieadviseurs en woordvoerders, toepasbaar op verschillende forensische domeinen. Deze afspraken dragen bij aan betere afstemming en samenwerking op het gebied van de crisiscommunicatie in de forensische zorg. De richtlijn is een toevoeging op bestaande (communicatie)plannen.

Meld je aan!
We willen graag zo veel mogelijk experts betrekken bij de totstandkoming van deze richtlijn. Heb jij ervaring met of ben jij betrokken bij de (crisis-)communicatie vanuit jouw organisatie? Wil jij betrokken worden bij deze richtlijn en het traject? Heb je een goed idee?
Meld je dan aan en mail je contactgegevens naar het COT via crisiscommunicatie@cot.nl.

Vragen? Neem contact op met Christie Ebeling (c.ebeling@cot.nl).