Opleveren Eindverantwoording (15/02)

Nieuwsbericht
19 januari 2018

Het indienen van de eindverantwoording 15/02 via FORZA is vanaf vandaag mogelijk. De verantwoordingsheets an sich zijn conform voorgaand jaar. Het proces rondom het indienen is wel enigszins aangepast. Zo staan bijvoorbeeld nu de invulsheets gelijk rechts in het scherm en hoeven er geen vinkjes uit-/aangezet te worden. Voor de volledigheid is weer een handleiding beschikbaar gesteld, zie hiervoor FORZA.

Ondanks enige vertraging bij het beschikbaar stellen van de einverantwoordingsheets blijft de deadline voor het indienen van deze sheets wel gehandhaaft. De eindverantwoordingen (15/02, zonder AV) dienen vóór 15 februari 2018 via FORZA te zijn ontvangen. Voor de divisie ForZo/JJI is het uiterst belangrijk dat deze eindverantwoordingen tijdig worden aangeleverd. Bij te late aanlevering wordt het sanctiebeleid toegepast.