Opening dataportaal prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2019

Nieuwsbericht
3 maart 2020

Op maandag 9 maart wordt het dataportaal opengesteld voor instellingen die zich d.m.v. de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie over verslagjaar 2019 moeten verantwoorden.

Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover begin oktober 2018 geïnformeerd. Hieronder de belangrijkste informatie m.b.t de aanlevering van de prestatie-indicatoren.

1. Opening dataportaal
Het proces rondom de uitvraag in het dataportaal (www.gegevensuitvraag.nl) zal dit jaar als volgt zijn:
- Opening: 9 maart 2020
- Fase 1: het dataportaal wordt geopend voor 6 weken
- Sluiting: 20 april 2020 om 12:00 uur
- Schoningsfase 21 april – 10 mei: alle gegevens worden beoordeeld en bevindingen worden op 11 mei 2020, indien noodzakelijk, teruggelegd bij de zorgaanbieders.
- Fase 2: het dataportaal wordt geopend voor 3 weken
- Definitieve sluiting: dataportaal sluit definitief op 1 juni 2020 om 12:00 uur. Het Rapport van Feitelijke Bevindingen (hierna: RvFB) moet dan tevens in het dataportaal ge-upload zijn!

Na de definitieve sluiting is het niet meer mogelijk om wijzigingen door te voeren.

2. Gebruik van KNAPP voor vragen over de PI’s
Net zoals vorig jaar zullen vragen en onduidelijkheden van inhoudelijke aard gesteld kunnen worden via KNAPP. KNAPP is een online platform en in beheer van het EFP. De vragen die gesteld worden op KNAPP (netwerk Forensische PI’s) worden door het EFP beantwoord.
Indien een vraag niet door het EFP beantwoord kan worden, zal deze vraag voorgelegd worden aan de voorbereidingsgroep doorontwikkeling prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie.

De nieuwe concernbeheerders ontvangen binnenkort een e-mail van het EFP over het proces. Aangeraden wordt dat de invullers en/of fiatteurs zich tevens aanmelden bij KNAPP.
Alle communicatie over eventuele wijzigingen verloopt tevens via KNAPP.

3. Rapport van Feitelijke Bevindingen 2019
De divisie ForZo/JJI heeft besloten om het RvFB te continueren.
- Het RvFB moet uiterlijk 1 juni 12:00 uur worden ge-upload
- Het RvFB moet in het dataportaal (www.gegevensuitvraag.nl) worden ge-upload
De richtlijnen omtrent het rapport van feitelijke bevindingen 2019 zijn opgenomen in het accountantsprotocol 2019, deze is te vinden op: https://www.forensischezorg.nl/verantwoording-2019