Opening data portaal prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

Nieuwsbericht
27 januari 2017

Op 1 februari wordt het data portaal opengesteld voor instellingen die zich met de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie over verslagjaar 2016 moeten verantwoorden.

Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover begin oktober 2015 geïnformeerd.

Ten opzichte van vorig jaar is er een aantal wijzingen:

1. Gebruik van KNAPP voor vragen over de PI’s

Vragen en onduidelijkheden van inhoudelijke aard kunnen via KNAPP gesteld worden. KNAPP is een online platform en in beheer van het EFP. De vragen die gesteld worden op KNAPP worden door het EFP beantwoord.

De concernbeheerders hebben over het proces van het EFP een mail ontvangen. Aangeraden wordt dat de invullers en/of fiatteurs zich tevens aanmelden bij KNAPP. Communicatie over evt wijzigingen wordt tevens via KNAPP gecommuniceerd.

2. Wijziging data-portaal indienen gegevens prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

Afgelopen jaren waren de instellingen die zich moesten verantwoorden over de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie, verplicht om aan het einde van het verantwoordingsproces nog een door de RvB getekende hardcopy versie op te sturen van de ingediende gegevens en % uitkomsten.

De divisie ForZo/JJI implementeerde een nieuwe stap in het data-portaal om zo de overbodige administratieve last voor de aanbieders te beperken.

De fiatteur krijgt vanaf februari 2017 de mogelijkheid om tussentijds de gegevens te printen of digitaal te versturen, bijvoorbeeld om afstemming te zoeken met diegene die eindverantwoordelijk is. Zodra een intern akkoord is bereikt, kan de fiatteur namens de instelling, na akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden, de gegevens officieel en tijdig indienen via het data-portaal.

De instellingen zijn niet meer verplicht om de hardcopy versie op te sturen. Dit onderdeel van het proces is dan ook komen te vervallen.

3. Rapport van Feitelijke Bevindingen 2016

De instellingen zijn verplicht om het Rapport van Feitelijke Bevindingen 2016 op uiterlijk 31 mei 2017 in Forza te up-loaden.
Het rapport dient als (overige) bijlage aan de diverse financiële eindverantwoordingsdocumenten 2016 toegevoegd te worden.
De richtlijnen omtrent het rapport van feitelijke bevindingen 2016 zijn in een eerder stadium gecommuniceerd en zijn terug te vinden onder https://www.forensischezorg.nl/beleid/prestatie-indicatoren-forensische-psychiatrie.