Online jaaroverzicht DJI 2016

Nieuwsbericht
6 februari 2017

In deze infographic staan cijfers over 2016 van DJI en media. In 2015 ontving DJI 200 mediaverzoeken, in 2016 waren dit er 472; ruim twee keer zo veel. Vier procent gaat over tbs en meer dan de helft is in de regionale media. Verder is te lezen dat zowel het aantal volgers van het DJI Twitteraccount als het aantal abonnees van het relatiemagazine DJIzien in 2016 met 50% is gestegen.