Onderzoek zorgvraagtypering fz

Nieuwsbericht
5 november 2021

Veel zorgaanbieders zijn in de afgelopen weken benaderd door het onderzoeksteam Forensische Zorgvraagtypering voor het invullen en verspreiden van een vragenlijst. Om het belang van het invullen van deze vragenlijst te benadrukken volgt hieronder een toelichting.

In opdracht van de werkgroep zorgvraagtypering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) zijn de contouren geschetst van een alternatief voor het zorgclustermodel specifiek voor de Forensische Zorg (FZ). De reden hiervan is de consensus binnen het forensische veld dat het zorgclustermodel, wat gekozen is voor de GGZ, niet aansluit op de FZ, omdat deze zorg fundamenteel verschilt van de GGZ (zie document Contouren Zorgvraagtypering). De beslissing is genomen om de zorgvraag van een forensische patiënt aan de hand van drie dimensies te typeren:
 
A.      Het recidiverisico is leidend voor de bepaling van de zorgvraag
B.      Het model houdt rekening met het gepleegde delict en de impact op de maatschappij
C.      Het model houdt rekening met de verwachte responsiviteit op de behandeling
 
Voor de eerste twee dimensies lopen er momenteel onderzoeken voor verdere onderbouwing. De tweede dimensie (ernst van het delict(gedrag)) wordt ingedeeld in drie categorieën, te weten: minder ernstig, ernstig en zeer ernstig. Hiervoor wordt een beschrijving gemaakt van het type delict(gedrag) dat in elke categorie valt. Het streven is om een breed gedragen classificatie van de delicten te maken. De beoordelaar zoekt het (meest ernstige) delict van een patiënt op in een lijst en daar staat vervolgens de classificatie achter. Het onderzoek voor de wetenschappelijke onderbouwing van de scores voor de dimensie ‘ernst van het delict’ is gestart in februari. Resultaten hiervan gaan voor het einde van het jaar landen in de handreiking die is opgesteld voor behandelaren.
 
Voor het maken van een valide weging van de delicternst wordt in dit onderzoek input gevraagd vanuit de forensische sector. Verzoek om deze vragenlijst in te vullen wordt gedaan aan alle DBBC-aanbieders en door zoveel mogelijk werknemers binnen de organisatie. De divisie ForZo/JJI hoopt dat er zo veel mogelijk reacties binnen komen, zodat het onderzoeksteam kan zorgen voor een betrouwbaar zorgvraagtyperingsmodel binnen de forensische sector.

Geen bericht ontvangen, maar wel meedoen? Of andere vragen of suggesties? Neem dan contact op door een mail te sturen aan mvandooren@dfzs.nl of bel 030 2758275 en vraag naar de afdeling onderzoek.