OHW bepaling eindverantwoording 2018 (DBBC)

Nieuwsbericht
26 oktober 2018

De waardebepaling van het onderhanden werk kan nu nog worden bepaald aan de hand van twee opties:

1) Bepaling waarde behandelcomponent OHW DBBC’s middels de voorlopige productgroep DBBC (fictieve afsluiting per kwartaal).

2) Bepaling waarde behandelcomponent OHW DBBC’s op basis van het eigen intern uurtarief (als optie 1 niet mogelijk is).

Onlangs is in overleg met een afvaardiging van externe accountants (Coziek en Copro) en de Auditdienst Rijk overeengekomen dat vanaf 2018 alleen de onder punt 1 genoemde systematiek voor de waardebepaling OHW behandelcomponent DBBC’s toegepast kan worden. Daarom is voor de Omzetverantwoording DBBC’s 2018 (de eindverantwoording) de waardebepaling van de behandelcomponent OHW DBBC’s op basis van het eigen intern uurtarief niet meer mogelijk. Als dit een probleem vormt voor de eindverantwoording 2018 kan een zorgaanbieder binnen twee weken met een motivering contact opnemen met de voor de zorgaanbieder verantwoordelijk financieel adviseur binnen de divisie ForZo/JJI.