Niewe versie Indicatorgids Prestatie Indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2015

Nieuwsbericht
4 januari 2016

De Divisie Forzo/JJI publiceert jaarlijks de kernset Prestatie Indicatoren Forensische Psychiatrie. Er zijn wijzigingen in de gids met betrekking tot de Prestatie Indicatoren verslagjaar 2015 doorgevoerd. Per indicator is er een stap-voor-stap toegevoegd, dit zal het proces mbt het registreren in het data portaal vergemakkelijken. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in de PI aangebracht, behalve voor de PPC’s en dit is in overleg gebeurd.

De nieuwe versie is reeds op 21 december 2015 op de website geplaatst, per abuis is de nieuwsflits hierover niet uitgegaan. De nieuwe gids is hier te vinden.