Nieuwsflits Marktconsultatie eerste bijeenkomst

Nieuwsbericht
21 april 2017

Op 13 april 2017 vond de eerste bijeenkomst van de marktconsultatie DJI 2017 plaats. Na een presentatie over de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 gingen de deelnemers uiteen in twee groepen. De belangrijkste gevolgen van de wijziging zijn de punten Gelijke behandeling (alle afspraken zijn gelijk voor nieuwe en bestaande aanbieders) en Transparantie (openbaar aanbesteed onder de totale markt). In twee rondes zijn in twee groepen de volgende vier thema’s besproken.

  1. Raamovereenkomsten
  2. Forensische expertise
  3. Afschalen van zorg
  4. Prijsdifferentiatie

 

Deze onderwerpen worden meegenomen in de online vragenlijst die op 24 april 2017 breed wordt uitgestuurd naar het forensische veld. Daarnaast zijn de uitkomsten en de presentatie van de bijeenkomst gepubliceerd op de website.

 

Deelnemers aan deze bijeenkomst waren afkomstig van De Forensische Zorgspecialisten, Dichterbij, Exodus, Fier, GgzE, GGZ NHN, HVO-Querido, Lentis, Parnassia en Trajectum. Ook GGZ Nederland was als brancheorganisatie aanwezig. De tweede bijeenkomst voor klinische zorgaanbieders vindt plaats op 18 mei. Ook hiervoor zal een selectie van zorgaanbieders worden uitgenodigd.