Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
18 juli 2022

Aanvullend ZPM-liquiditeitsvoorschot

Zorgaanbieders die nog niet in staat zijn succesvol ZPM-declaraties in te dienen, kunnen een aanvullend liquiditeitsvoorschot aanvragen. De aanvraag moet ingevuld worden in Bestandbijgevoegd format en kan worden ingediend bij bedrijfsvoeringForZo@dji.minjus.nl.  De aanvragen worden getoetst door de financieel adviseurs van de zorgaanbieders, waarbij onder meer gekeken wordt naar de ingediende verantwoorde produktieomvang Q2 2022 en de kwaliteit ervan. De goedgekeurde aanvraag wordt formeel bevestigd via het Fizza-systeem. Het is van belang dat zorgaanbieders de aanvraag zo snel mogelijk indienen met als uiterste deadline 30 juli. Het aanvullende voorschot wordt uiterlijk eind augustus overgemaakt. Dit voorschot wordt toegevoegd aan het reeds uitstaande voorschot en zal worden verrekend met ZPM declaraties.