Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
24 mei 2022

Uitvraag prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2021

- Deadline 1 juni

1. Resultaten schoningsfase en fase 2
Zorgaanbieders die zich door middel van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (hierna PI FP) over verslagjaar 2021 moeten verantwoorden, hebben in maart en april de kans gehad hun gegevens in te dienen in CTM. Alle ingediende gegevens zijn beoordeeld en bevindingen worden, indien noodzakelijk, teruggelegd bij de zorgaanbieders in CTM. Uiterlijk 11 mei a.s. staan de vragenlijsten in CTM voor zorgaanbieders weer open. Aanbieders kunnen dan hun definitieve aanlevering doen en het Rapport van Feitelijke Bevindingen indienen in CTM. Het niet indienen kan leiden tot een boete. Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover, alsmede over welke zorgsetting(en), in oktober 2020 geïnformeerd.
Definitieve sluiting: de vragenlijsten sluiten definitief op 1 juni 2022 om 12:00 uur. Het Rapport van Feitelijke Bevindingen (hierna: RvFB) moet dan tevens in CTM ge-upload zijn!
Na de definitieve sluiting is het niet meer mogelijk om wijzigingen door te voeren.

2. Rapport van Feitelijke Bevindingen 2021
De divisie ForZo/JJI heeft besloten om het RvFB te continueren.
Het RvFB moet uiterlijk 1 juni 2022 om 12:00 uur worden ge-upload.
Het RvFB moet in CTM bij de vragenlijst worden ge-upload.
De richtlijnen over het rapport van feitelijke bevindingen 2021 zijn opgenomen in het accountantsprotocol 2021, deze is te vinden op: Verantwoordingsdocumenten 2021 | Forensische Zorg
Na de definitieve sluiting is het niet meer mogelijk om wijzigingen door te voeren

3. Gebruik van KNAPP voor inhoudelijke vragen
Net zoals vorig jaar kunnen vragen en onduidelijkheden van inhoudelijke aard gesteld worden via KNAPP. KNAPP is een online platform en in beheer van het EFP. De vragen die gesteld worden op KNAPP (groep Forensische PI’s) worden door het EFP beantwoord.
Als een vraag niet door het EFP beantwoord kan worden, wordt deze vraag voorgelegd aan de voorbereidingsgroep doorontwikkeling prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie. Indien een zorgaanbieder nog geen lid is van KNAPP, is het mogelijk te registreren via: https://efp.nl/knapp-registreren. Wanneer een zorgaanbieder zich geregistreerd heeft kan hij/zij lid worden van de groep “Forensische Pi’s” waarin het mogelijk is vragen te stellen en eerder gestelde vragen terug te lezen.

4. Technische ondersteuning CTM
Voor technische vragen over CTM kunnen zorgaanbieders contact opnemen met de helpdesk van CTM. De helpdesk is te bereiken via helpdesk@ctmsolution.nl of op 020-6708500.