Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
18 mei 2022

Nieuwe release van IFZO 
Volgende 2 berichtenstromen live!


In het kader van administratieve lastenverlichting is DJI sinds enige tijd bezig met het inrichten van gedigitaliseerde informatiestromen rondom de plaatsing van FZ-cliënten bij zorginstellingen. Dit vervangt de oude (handmatige) werkwijze door een werkwijze met digitale berichtuitwisseling.
Op 18 mei 2022 is daarin een belangrijke volgende stap gezet. In aanvulling op de FZ821/822-berichtenstroom, die sinds de zomer van 2021 operationeel is, kunnen zorgaanbieders vanaf 18/5 gedigitaliseerd hun start zorgmeldingen doen en mutaties doorgeven. Dit zijn meldingen die tot nu toe per mail worden gedaan, en vanaf nu ook via berichten uitgevoerd kunnen worden die direct uit het EPD afkomstig zijn en via Vecozo bij IFZO ter verwerking worden aangeboden. Dit moet ertoe leiden dat gegevens over de start en de einde zorg juist, tijdig en volledig bekend zijn bij zowel DJI als zorgaanbieders zelf. Dit komt direct ten gunste aan de plaatsingsprocessen, maar indirect ook aan declaratie- en verantwoordingsprocessen.
Als zorgaanbieders gebruik willen maken van de mogelijkheid om te werken met deze berichten, dan moet hun softwareleverancier hiervoor de benodigde maatregelen treffen, en dan dienen certificaten bij Vecozo hiervoor te zijn geactualiseerd. Voor vragen hierover kunnen zorgaanbieders zich wenden tot genoemde partijen. Voor functionele vragen over IFZO kunnen zij zich wenden tot ifzo@dji.minjus.nl