Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
11 mei 2022

 

Inloopuurtje 11 mei 2022 vervalt
Hierbij de mededeling dat het inloopuurtje van 11 mei 2022 komt te vervallen. Er zijn op dit moment geen onderwerpen die in een breder verband met de zorgaanbieders gedeeld kan worden. Er wordt op dit moment hard gezocht naar een oplossing omtrent de retourinformatie vanuit FCS. Indien hier meer over bekend is zal dit via een nieuwsflits worden gedeeld. 

De Nota van Inlichtingen zal naar verwachting maandag 16 mei 2022 via CTM worden teruggekoppeld.

Voor overige vragen kan contact opgenomen worden met uw financieel adviseur of uw zorginkoper.

Uitvraag prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2021


- Deadline 1 juni


1. Resultaten schoningsfase en fase 2
Zorgaanbieders die zich door middel van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (hierna PI FP) over verslagjaar 2021 moeten verantwoorden, hebben in maart en april de kans gehad hun gegevens in te dienen in CTM. Alle ingediende gegevens zijn beoordeeld en bevindingen worden, indien noodzakelijk, teruggelegd bij de zorgaanbieders in CTM. Uiterlijk 11 mei a.s. staan de vragenlijsten in CTM voor zorgaanbieders weer open. Aanbieders kunnen dan hun definitieve aanlevering doen en het Rapport van Feitelijke Bevindingen indienen in CTM. Het niet indienen kan leiden tot een boete. Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover, alsmede over welke zorgsetting(en), in oktober 2020 geïnformeerd.
Definitieve sluiting: de vragenlijsten sluiten definitief op 1 juni 2022 om 12:00 uur. Het Rapport van Feitelijke Bevindingen (hierna: RvFB) moet dan tevens in CTM ge-upload zijn!
Na de definitieve sluiting is het niet meer mogelijk om wijzigingen door te voeren.


2. Rapport van Feitelijke Bevindingen 2021
De divisie ForZo/JJI heeft besloten om het RvFB te continueren.


Het RvFB moet uiterlijk 1 juni 2022 om 12:00 uur worden ge-upload.


Het RvFB moet in CTM bij de vragenlijst worden ge-upload.
De richtlijnen over het rapport van feitelijke bevindingen 2021 zijn opgenomen in het accountantsprotocol 2021, deze is te vinden op: Verantwoordingsdocumenten 2021 | Forensische Zorg
Na de definitieve sluiting is het niet meer mogelijk om wijzigingen door te voeren


3. Gebruik van KNAPP voor inhoudelijke vragen
Net zoals vorig jaar kunnen vragen en onduidelijkheden van inhoudelijke aard gesteld worden via KNAPP. KNAPP is een online platform en in beheer van het EFP. De vragen die gesteld worden op KNAPP (groep Forensische PI’s) worden door het EFP beantwoord.
Als een vraag niet door het EFP beantwoord kan worden, wordt deze vraag voorgelegd aan de voorbereidingsgroep doorontwikkeling prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie. Indien een zorgaanbieder nog geen lid is van KNAPP, is het mogelijk te registreren via: https://efp.nl/knapp-registreren. Wanneer een zorgaanbieder zich geregistreerd heeft kan hij/zij lid worden van de groep “Forensische Pi’s” waarin het mogelijk is vragen te stellen en eerder gestelde vragen terug te lezen.


4. Technische ondersteuning CTM
Voor technische vragen over CTM kunnen zorgaanbieders contact opnemen met de helpdesk van CTM. De helpdesk is te bereiken via helpdesk@ctmsolution.nl of op 020-6708500.

REMINDER: groot onderhoud DJI netwerk 13 – 14 mei

In de avond/nacht van vrijdag 13 mei op zaterdag 14 mei 2022 voert de Justitiële ICT Organisatie tussen 18.00 en 08.00 uur groot onderhoud uit aan het DJI netwerk. Hiervoor is het nodig dat de werkplek, de telefonie en applicaties uit worden gezet en niet gebruikt kunnen worden. 

Onderhoud van systemen is nodig om deze goed en betrouwbaar te laten functioneren. We begrijpen dat dit vervelend is en we proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken. Het is nodig om passende maatregelen te treffen, om de bedrijfsprocessen door te kunnen laten gaan. 

Wat te doen?
In deze nieuwsflits staat informatie over het verloop en de impact van het onderhoud op de zorgprocessen en de workarounds die gehanteerd kunnen worden. Het advies is om medewerkers goed te informeren over de impact van het onderhoud en zeker te stellen dat zij bekend zijn met de business continuïteitsplannen die gehanteerd moeten worden. 

Wat betekent het voor de zorg?
De hoofden Zorg zijn hierover apart in een mail op de hoogte gesteld. Let op, dit geldt alleen voor Rijksinrichtingen. Het groot onderhoud heeft geen invloed op het EPD van de particuliere instellingen.

Wat betekent het voor zorgaanbieders?
Voor de medewerkers betekent dat zowel de applicaties: MITS, CTM en FIZZA  tussen 18.00 – 08.00 uur niet beschikbaar zijn. Dan moet er met de workarounds gewerkt worden die zijn vastgelegd in de continuïteitsplannen.

Voorbereidende werkzaamheden

Hieronder advies mbt voorbereidingen: 

- Voor eventuele risicodossiers tijdens het onderhoud in de nacht van 13 op 14 mei is het advies dat zorgprofessionals op de dag van het onderhoud vóór 18.00 uur een uitdraai maken van de belangrijkste gegevens van deze dossiers, om hierover in geval van nood toch te kunnen beschikken. 
- Maak een uitdraai van de lijst verloven en van alle verlofpassen
- Breng vooraf alles in gereedheid voor patiënten die binnen nu en 1 dag naar huis gaan. 
 
LET OP: bij dit grote onderhoud kunnen er bij URGENTIE geen dossiers beschikbaar worden gesteld, via functioneel beheer MITS/CTM en FIZZA. Het advies is dan ook om van tevoren van alle patiënten de belangrijkste gegevens uit te draaien. 

In de bijlage is een Quick Reference Card opgenomen, waarin de belangrijkste informatie voor het groot onderhoud bij elkaar staat. Ook hierbij is het belangrijk om te vermelden dat niet al deze informatie ook van toepassing is op de particuliere zorgaanbieders.

Voor vragen of meer informatie kunnen zorgaanbieders tot uiterlijk vrijdag contact opnemen met de ICT-adviseur van de Divisie ForZo/JJJI: Erik Ruijters via e.ruijters@dji.minjus.nl of 06-36090986. Het JIO is in het geval van spoed op zaterdag bereikbaar op 08807 – 16880.

Bestandqrc_groot_onderhoud_13_en_14_mei_2022.pptx