Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
13 september 2023

Berichtenstandaarden eindverantwoording forensische zorg voor ZPM

In de nieuwsflits van 28-08-2023 stond informatie over de nieuwe berichtenstandaarden FZ813  en FZ814 voor de eindverantwoordingen over door de instelling geleverde zorgprestaties betreffende het zorgprestatiemodel (ZPM). Deze berichtenstandaarden gelden ook voor de eindverantwoording over 2023 die zorgaanbieders begin 2024 via Vezoco indienen.

Voor vragen kunnen zorgaanbieders contact opnemen met hun financieel accountmanager.

 

In gebruik nemen FZ-berichtenverkeer

DJI is bezig om in het aanmeld- en plaatsingsproces van de Forensische Zorg een groot deel van de informatie-uitwisseling tussen plaatsers en zorgaanbieders te digitaliseren. Dit gebeurt met een soortgelijke systematiek waarop dit in de WLZ, JW en WMO ook gebeurt. Zie Digitalisering plaatsing | Forensische Zorg voor meer informatie.

Dit berichtenverkeer is al enige tijd live en zorgaanbieders konden zelf het moment bepalen waarop ze hierop aan wilden sluiten. Per 1/1/2024 is het gebruik van het berichtenverkeer echter verplicht. Hierover zijn afspraken gemaakt via de zorginkoop voor 2024 en verder.

DJI adviseert alle zorgaanbieders om, voor zover dat nog niet het geval is, een concrete planning te maken om de aansluiting tijdig te regelen:

  • Informeer naar de status van het project bij de EPD/ECD-leverancier
  • Informeer naar manieren om bij Vecozo hierop aan te sluiten
  • Onderzoek de precieze werking van het berichtenverkeer; daarbij is de rol van ‘spelregels’ belangrijk om kennis van te nemen (zie Digitalisering plaatsing: bedrijfsregels | Forensische Zorg).
  • Ga na wat de impact is op de uitvoering van de verschillende werkprocessen die hieraan gerelateerd zijn
  • Maak op basis van al deze informatie een activiteitenplanning.

Zie ook Digitalisering plaatsing: informatie over aansluiting | Forensische Zorg.

In geval uit het opstellen van de planning duidelijk wordt dat er mogelijke belemmeringen ontstaan in het halen van 1 januari 2024, dan wordt zorgaanbieders verzocht dit op eigen initiatief bij DJI bespreekbaar te maken, en dit tijdig te doen. Dit kan via de (financieel) accountmanager of bij Teun Oosterbaan (implementatiemanager) via t.oosterbaan@dji.minjus.nl of 06-53584222.