Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
22 augustus 2023

Reminder: Inloopuurtje hardheidsclausule 5 september

Voor zorgaanbieders die niet aanwezig konden zijn bij het inloopuurtje over de hardheidsclausule op 15 augustus jl., wordt op 5 september a.s. een tweede inloopuurtje georganiseerd.  Dit is voor zorgaanbieders die een raamovereenkomst per 1 januari 2024 hebben gesloten als resultaat van de aanbesteding Overige forensische zorg inclusief Tbs-zorg beveiligingsniveau 3 voor (een) zorgsoort(en) die wordt bekostigd via ZPM/ZZP. In dit inloopuurtje wordt het proces over de wijze waarop zorgaanbieders een beroep kunnen doen op de hardheidsclausule uitgelegd en wordt de planning hiervoor nader toegelicht.

Het inloopuurtje wordt georganiseerd op dinsdag 5 september a.s. van 15.00 tot 16.00 uur.

Hiervoor moeten zorgaanbieders zich vóór 29 augustus aanmelden. Dit kan uitsluitend via HardheidsclausuleFZ@dji.minjus.nl. Enkele dagen voor 5 september ontvangen zorgaanbieders een link.

Zorgaanbieders die voornemens zijn een beroep te doen op de hardheidsclausule moeten hiervoor een documentenset invullen. Deze documentenset kan worden aangevraagd bij de divisie ForZo/JJI en dit kan eveneens via bovenstaand mailadres. De divisie ForZo/JJI adviseert zorgaanbieders om tijdig te starten met het invullen van de documentenset. Aanvragen om in aanmerking te komen voor de hardheidsclausule moeten uiterlijk op 2 oktober 2023 om 12.00 uur bij de divisie ForZo/JJI ingediend zijn.