Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
22 mei 2023

Reminder: definitieve aanlevering PI FP verslagjaar 2022

Zorgaanbieders die zich door middel van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (hierna PI FP) over verslagjaar 2022 moeten verantwoorden, hebben in maart en april de kans gehad de gevraagde gegevens in te dienen in CTM. Alle ingediende gegevens zijn inmiddels beoordeeld door middel van de schoningsfase en de bevindingen zijn, waar noodzakelijk, teruggelegd bij de zorgaanbieders. De schoningsfase dient enkel als extra check op de aangeleverde gegevens om eventuele foutieve gegevens eruit te filteren.

De divisie ForZo/JJI ontvangt in CTM een aantal berichten in reactie op de bevindingen vanuit de schoningsfase. Hierbij een herinnering dat enkel een reactie in CTM op het bericht omtrent de schoningsfase niet voldoende is. De gegevens moeten in CTM definitief worden aangeleverd, samen met het Rapport van Feitelijke Bevindingen.

Let op: de deadline voor het aanleveren van de definitieve gegevens is op 1 juni 2023 om 12:00 uur. Dit geldt voor alle zorgaanbieders.

 

31 mei: bijeenkomst voor VG-aanbieders

Op basis van een recente schriftelijke marktconsultatie forensische zorg, die in samenwerking met de VGN aan haar leden is verstuurd, is vastgesteld dat er vraag is naar een bijeenkomst over de forensische zorg voor zorgaanbieders met een VG-doelgroep.

De digitale bijeenkomst vindt plaats op woensdag 31 mei, van 13:00 tot 15:00 uur, via Webex. Naast een terugkoppeling van de uitkomsten van de marktconsultatie kunnen zorgaanbieders in gesprek over de kansen en genoemde belemmeringen met betrekking tot het bieden van forensische zorg aan de VG-doelgroep.

Deelnemen

Zorgaanbieders die willen deelnemen kunnen zich aanmelden door uiterlijk vrijdag 26 mei aanstaande een e-mail te sturen naar: inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl. Mochten er vooraf bespreekpunten zijn dan is het verzoek deze mee te sturen met de aanmelding voor deze bijeenkomst.

De VGN heeft eenzelfde uitnodiging verstuurd, dus er is kans op overlap/dubbeling. Maar alle VG-aanbieders zijn van harte uitgenodigd.  

 

Vooraankondiging Aanbesteding Aanvullend Benodigde Zorg en Digitale informatiebijeenkomsten

De aanbestedende dienst is voornemens om begin juni 2023 een procedure voor sociale en andere specifieke diensten te publiceren voor het contracteren van forensische zorg in aanvulling op de in 2022 gepubliceerde aanbesteding Overige Forensische Zorg inclusief Tbs-zorg op Beveiligingsniveau 3. Na het doorlopen van deze aanbesteding is gebleken dat voor de zorgsoorten Verblijfszorg en Ambulante begeleiding (inclusief Dagbesteding) waarschijnlijk onvoldoende capaciteit is gecontracteerd om volledig te kunnen voorzien in de zorgbehoefte van de aanbestedende dienst.

De aanbestedende dienst kiest ervoor om twee separate aanvullende aanbestedingen te publiceren voor de zorgsoorten:

  1. Verblijfszorg;
  2. Ambulante begeleiding (inclusief Dagbesteding) en
  3. Dagbesteding.

Dit zijn de procedures, waar de aanbestedende dienst twee separate vooraankondigingen heeft gedaan:

1. Aanvullend benodigde capaciteit overige forensische zorg, gericht op Zorgaanbieders met forensische ervaring (voorgenomen publicatie begin juni 2023);

2. Nieuwe toetreders overige forensische zorg, gericht op Zorgaanbieders met beperkte of geen forensische ervaring (voorgenomen publicatie medio juni 2023).

Hiermee beoogt de aanbestedende dienst voldoende capaciteit voor alle zorgsoorten te contracteren per 1 januari 2024. De maximale looptijd van de raamovereenkomst, inclusief verlengingen, is voor beide aanbestedingen vier (4) jaar (tot maximaal 31 december 2027).

Digitale informatiebijeenkomsten

Voor beide procedures zijn er digitale informatiebijeenkomsten gepland. De informatiebijeenkomst voor procedure aanvullend benodigde capaciteit overige forensische zorg is voorlopig gepland op 15 juni van 14:00 tot 16:00. Dit is afwijkend van de datum die wij eerder hebben gecommuniceerd in de vooraankondiging op TenderNed. De informatiebijeenkomst voor de nieuwe toetreders overige forensische zorg zal voorlopig plaatsvinden op 27 juni van 14:00 tot 16:00. Meer informatie over deze digitale bijeenkomsten zal via het aanbestedingsplatform CTM bekend worden gemaakt in desbetreffende aanbestedingsdocumenten.